Strijkbouten/Irons

Benzine strijkbouten/Gasoline Irons:


Coleman strijkbout model 4 A . Amerika. Bouwjaar  1945. Brandstof benzine. Met maatbeker, trechter model nr. 0
Gekregen van Don uit Amerika.
Coleman iron model 4 A.  America. Built 1945. Fuel petrol. With measuring cup, funnel model no. 0. Gift from Don America.


Coleman strijkbout model 609A. Canada. Bouwjaar tussen 1938 en 1941. Brandstof benzine.
Coleman iron model 609A. Canada. Built between 1938 and 1941. Fuel petrol.

 

st-Handi-1st-Handi-2st-Handi-3st-Handi-4
Voor de restauratie.                    Na restauratie.
Before restauration.                   After restauration.
Handi works Pty Ltd. pomploze strijkbout  Brisbane Australië. Bouwjaar  tussen 1960-1980. Brandstof Shellite benzine. 
Handi works Pty Ltd. pump-less iron Brisbane Australia. Built between 1960 to 1980. Fuel Shellite petrol.

st-Royal-typeD-1st-Royal-typeD-2
The Royal strijkbout model D wordt onder druk gezet met een pomp  gemaakt bij
The Royal Self-Heating Iron Co. of Big Prairie Ohio Amerika. Brandstof benzine.
The Royal iron model D is put under pressure with a pump created by   The Royal Self-Heating Iron Co. or Big Prairie Ohio USA. Fuel petrol.

st-Tilley-DN250-1 st-Tilley-DN250-2
Tilley strijkbout model DN 250. Engeland.  Bouwjaar?  Brandstof benzine. Serienummer 896.
Tilley iron model DN250 built?  Fuel gasoline. Serial number 896.

Vulcan Simplex strijkbout Argentinie Industria. Ca. 1935
Vulcan Simplex iron Argentine Industria built about 1935.


Gietijzeren strijkijzer, merk onbekend. Brandstof spiritus.
Cast iron, mark unknown. Fuel gasoline.

 

Elektrische strijkbouten/electric irons

 

st-Audion-Cravopress1st-Audion-Cravopress2st-Audion-Cravopress3st-Audion-Cravopress4
Audion elektrische stropdas strijker  Nederland van ± 1950.
Audion electrical tie string  the Netherlands of ± 1950.

st-Pifco
Pifco elektrische stropdas strijker Engeland. Bouwjaar 1955.
Pifco electrical tie string  England. Built 1955.

Gas strijkbouten/gas irons


Gas strijkbout merk: Duo Point Central Flatiron MFG : Co gemaakt in de U.S.A. Johnson City New York. Patent  3 september 1918.
Gas iron Mark: Duo Point Central Flatiron MFG : Co made in the U.S.A. Johnson City New York. Patent September 3-1918.

st-Etna360-1st-Etna360-3st-Etna360-2
Gas strijkbout merk Etna model 360. Nederland. Bouwjaar? Gas.
Gas iron brand Etna model 360.  The Netherlands. Built? Gas.

st-strijkboutwarmer5st-strijkboutwarmer3st-strijkboutwarmer4
st-strijkboutwarmer1st-strijkboutwarmer2
Onbekend merk. Welk land? Bouwjaar? Gas.
Unknown mark. Which country? Built? Gas.


Prometheus D.R.P. Type F385. Welk land? Bouwjaar? Gas.
Prometheus D.R.P. Type F385. Which country? Built? Gas.

st-Rythm
The Rhythm strijkbout Engeland. Bouwjaar ± 1950. Werkt op propaangas.
The Rhythm iron England. Built ± 1950. Works on propane gas.

St-Rhythmblauw1St-rhythmblauw2St-rhtyhmblauw3
Radiation Rhythm No. 375 strijkbout Engeland. Bouwjaar ± 1950. Werkt op propaangas.
Radiation Rhythm No. 375 iron England. Built ± 1950. Works on propane gas.

St-.Onbekend1St-.Onbekend2
Gas strijkbout merk onbekend. Gebouwd ± 1950
Gas iron mark unknown. Built ± 1950.

St-tilleystrijkbout1St-tilleystrijkbout2St-tilleystrijkbout3St-tilleystrijkbout4

Tilley strijkbout model GN.70. Noord Ierland. Bouwjaar 60-er jaren. Werkt op butaan of propaan gas.
Tilley LP Gas Domistic Iron model GN.70 Northern Ireland. Built in the sixties. Butane or Propane gas.

st-gasbout1st-gasbout2st-gasbout3
Gas strijkbout, merk onbekend, gebouwd?
Gas iron, unknown brand, built?

Kachel strijkbout/Stove iron
st-kachelbout1st-kachelbout2                 st-kachelstrijkijzers2st-kachelstrijkijzers1
Kachel strijkbout model 1, met verwisselbaar handvat.                         Stove for irons.
Iron stove model 1, with removable handle.

Stoom strijkbout/steam iron

st-Hoffman-EZ1-1st-Hoffman-EZ1-2st-Hoffman-EZ1-3st-Hoffman-EZ1-4
Stoom-pers strijkbout model EZ1, merk Hoffman Amerika New York. Bouwjaar 07-1946.
Steam iron model EZ1, Brand Hoffman America New York. Built 07-1946.

Turf strijkbouten/peat stoves

st-Rivel1 st-Rivel3 st-Rivel2
W. Rivel Hannover Duitsland, turf strijkbout met verstelbare schoorsteen, gewicht 6,6 kg. Op het strijkijzer staat
‘Regulier Bügeleiser’ model 4, D.R.G.M. ‘German Reich Registered Design’.  Patent Persyzer. Bouwjaar tussen 1900-1930.
W. Rivel Hannover Germany, peat iron with adjustable chimney, weight 6.6 kgOn the iron is Regular Bügeleisermodel 4 DRGM ‘German Reich Registered Design.   Patent Persyzer. Built between 1900-1930.

 

st-strijkbout1st-strijkbout2st-strijkbout3
Strijkbout voor turf of kooltjes. Bouwjaar ± 1900.
Iron for peat or coals. Built ± 1900.