Intro

MEN WORDT VERZOCHT GEEN FOTO’S VAN DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN!
YOU ARE REQUESTED NOT TO USE PHOTOS OF THIS WEBSITE!

 

Welkom op de website over lampen, kachels, kooktoestellen en strijkbouten van Herman.

Welcome to the website about lamps, stoves, cookers and irons from Herman.

Mijn hobby is het verzamelen van druklampen, zoals Coleman, Tilley, Optimus, Aladdin en andere merken.
Daarnaast verzamel ik ook stormlantaarns.

My hobby is collecting pressure lamps such as Coleman, Tilley, Optimus, Aladdin and other brands.
I also collect storm lanterns.

winschoten16hermanbcoleman-amerikasneeuwpoplamp

 


In 2018 was ik bij het Coleman lampen event in Duitsland, hier wat foto’s.
In 2018 I was at the Coleman  lampmeeting in Germany, here some pictures.

feuerhandlampenedu4 belgische-kachel

Tevens ben ik lid van de International Coleman Collectors Club (druk op de link om naar de ICCC website te gaan, wel in het Engels).

I am also a member of the International Coleman Collectors Club (press the link to go to the ICCC website).

coleman-logoSANYO Digital CameraICCC-Yellow

steen-coleman-administratie                                            colemanfabriek
Steen van het gesloopte administratiegebouw                                      Coleman administratiegebouw.
gekregen tijdens de Coleman conventie van 2011.

Stone from the demolished of the administration building                   Coleman administration building.
received during the Coleman convention of 2011.

En ik verzamel oude stationaire motoren (druk op de link voor de aparte website hierover).

And I collect old stationary engines (press the link for the separate website here).

deutz5